Co warto wiedzieć o odszkodowaniach?

oszkodowania

Odszkodowania najczęściej kojarzą się z wypadkami.

Odszkodowanie jest rodzajem świadczenia, które należy się poszkodowanemu (pokrzywdzonemu). Jest związane bezpośrednio ze zdarzeniem losowym, które spowodowało szkodę. Odszkodowanie może być należne od podmiotu który wyrządził bezpośrednio szkodę, lub tego, który ponosinza nią odpowiedzialność. Odszkodowanie ma na celu rekompensatę wyrządzonej krzywdy oraz utraconych korzyści, które osoba ubezpieczona mogła osiągnąć, a wskutek zdarzenie losowego bezpośrednio je utraciła.

Odszkodowanie jest bardzo często związane z polisami ubezpieczeniowymi, które zawieramy w życiu codziennym. Ubezpieczamy auto (obowiązkowe ubezpieczenie OC czy dobrowolne AC), wykupujemy polisę, aby ubezpieczyć dom czy mieszkanie od kradzieży czy ognia. Nasze dzieci są ubezpieczone w przedszkolu czy szkole od następstw nieszczęśliwych wypadków. Coraz popularniejsze są polisy na życie czy dożycie, gdzie odszkodowanie otrzymuje osoba uposażona (wskazana przez ubezpieczonego) na wypadek jego śmierci.

Odszkodowania mogą mieć różną formę, niekoniecznie zawsze pieniężną. Mając ubezpieczone auto i będąc uczestnikiem wypadku towarzystwo ubezpieczeniowe może zaproponować nam naprawę auta we wskazanym zakładzie blacharsko-lakierniczym, omijając wypłatę odszkodowania w formie typowo pieniężnej. Czasami odszkodowania mogą mieć charakter masowy, szczególnie wtedy gdy związane są ze zjawiskami atmosferycznymi, np. powodziami czy huraganami. Najczęściej wtedy wypłacane jest wtedy niezależnie od posiadanych innych polis ubezpieczeniowych.

Tags: , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Kiedy przyda się nam pomoc prawna?

pomoc prawna

Warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy prawnej.

Pomoc prawna to zakres usług świadczonych w celu ochrony interesów chronionych prawnie. W dużym uproszczeniu oznacza to pomoc świadczoną ludziom w zakresie szeroko pojmowanego prawa przez osoby do tego upoważnione oraz wykształcone. Pomoc prawną świadczą przeważnie ludzie pracujący w ramach zawodów zaufania publicznego. W praktyce oznacza to, że o pomoc prawną zwracamy się najczęściej do radców prawnych, notariuszy, adwokatów oraz doradców prawnych, chociaż ci ostatni ze względu na specyfikację zawodu w nieco mniejszym zakresie (doradcy prawni w przeciwieństwie do radców prawnych oraz adwokatów, nie należą do ich samorządów i nie posiadają ich uprawnień).

Najbardziej znana i powszechna pomoc prawna to ta świadczona przez adwokatów i notariuszy. Adwokaci znani przede wszystkim są z obrony swoich klientów w sprawach karnych oraz reprezentowania wyżej wymienionych w sprawach cywilnych. Notariusz z kolei przede wszystkim czuwa nad urzędową ważnością sporządzanych dokumentów, takich jak akt własności czy testament. Przychodząc po pomoc prawną do radcy prawnego, adwokata bądź notariusza, możemy być spokojni o powierzane im informacje – obowiązuje ich bowiem tajemnica zawodowa.

Dyskrecji nie gwarantują nam natomiast doradcy prawni, których tajemnica nie obowiązuje, co więcej nie podlegają oni dyscyplinarnej odpowiedzialności ani nie muszą stosować się do zasad etyki. Szukając zatem pomocy prawnej należy rozważnie i ostrożnie wybierać specjalistę, który zajmie się naszą sprawą. Rynek jest bowiem rozległy i łatwo trafić na kogoś, kto nie jest tak profesjonalny za jakiego się podaje.

Tags: , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Jak przeprowadzić rozwód


rozwód

Rozwód nie nalży do najprzyjemniejszych sytuacji życiowych.

Rozwód to trudna sytuacja dla rozstających się małżonków oraz ich dzieci. Co zrobić, aby cały proces był jak najmniej bolesny? Do wydziału cywilnego sądu okręgowego (właściwego ze wzg. na adres zamieszkania) jeden ze współmałżonków musi wnieść pozew o rozwód. Aby doszło do rozprawy, druga strona musi również wyrazić swoją zgodę. Sąd wyda orzeczenie w sprawie rozpadu małżeństwa, jeżeli między mężem a żoną doszło do trwałego rozkłady pożycia duchowego, fizycznego i ekonomicznego.

Dowiedz się więcej: prawnik warszawa

Na rozprawie sąd przesłuchuje małżonków. Jeżeli rozwód jest z orzeczeniem o winie jednej ze stron, dochodzi również do przesłuchania świadków. W czasie rozprawy sąd ustala prawa do opieki nad dziećmi czy wysokość alimentów. Jeżeli chcemy się odwołać od wyroku sądu, składamy odwołanie do sądu wyższej instancji. Zazwyczaj rozwód bez orzekania o winie jest szybszy, nie wymaga obecności i przesłuchiwania świadków. W innym wypadku należy poprosić co najmniej dwie osoby, aby poświadczyły rozpad więzi małżeńskiej. Mogą się również przydać dowody materialne, aby potwierdzić winę drugiej strony. Podział majtku wspólnego małżonków następuje po uzyskaniu wyroku u notariusza. Jeżeli sprawa jest bardzo skomplikowana, może wymagać drogi sądowej.

Zanim wyrok zostanie ogłoszony, sąd może skierować małżonków do mediatora, aby uratować małżeństwo. Istnieją także trzy powody, dla których sąd może zrezygnować z orzeczenia rozwodu:

-         pozew został wniesiony przez małżonka całkowicie winnego rozpadowi małżeństwa;

-         w wyniku rozwodu nastąpiłoby pogorszenie stosunków między rodzicem a małoletnim dzieckiem;

-         mogłoby dojść do naruszenia zasad moralności.

Tags: , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ciąża a prawo pracy

pracownica w ciąży

Pracownicę w ciąży chroni prawo.

Pracujące kobiety w ciąży należą do specjalnej grupy chronionej w naszym kraju. Zatem, jeżeli oczekujesz narodzin swojego dziecka, dowiedz się, jak prawo Cię chroni. Pod opiekę prawa wchodzisz w momencie pokazania szefowi zaświadczenia lekarskiego o Twoim stanie.  Od tego momentu pracodawca nie może zlecać Ci prac w warunkach szkodliwych czy niebezpiecznych, nawet za Twoją zgodą. Jeżeli okaże się, że z tego powodu musisz zmienić stanowisko pracy, należy Ci się takie samo wynagrodzenie, jak wcześniej. W razie konieczności przysługuje Ci dodatek wyrównawczy. Obejmuje Cię również całkowity zakaz prac w godzinach nadliczbowych oraz w nocy – niezależnie od Twojej zgody czy jej braku.

Dowiedz się więcej: prawo pracy

Bez Twojej zgody z kolei nie możesz zostać skierowana na delegację czy przeniesiona do zatrudnienia w przerywanym czasie pracy. Masz prawo dostać zwolnienie, potrzebne do przeprowadzenia koniecznych badań lekarskich. Obowiązuje Cię wtedy stawka, jak za urlop. Najważniejszym chyba przywilejem pracownicy w stanie błogosławionym jest niemożność jej zwolnienia. Do przerwania stosunku pracy dochodzi tylko, jeżeli umowa była zawarta na okres próbny i jej termin kończy się w czasie ciąży. Wówczas umowa jest przedłużana do daty porodu. Nie zyskujesz wtedy prawa do urlopu macierzyńskiego (do zasiłku tak), natomiast należy Ci się tygodniowe wypowiedzenie.

Jeżeli dostałaś wypowiedzenie przed zajściem w ciążę, możesz je „przesunąć”, jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu wypowiedzenia poinformujesz pracodawcę o ciąży i będziesz co najmniej w dwunastym tygodniu. Ochrona prawna przed zwolnieniem nie obowiązuje, jeżeli zakład jest w stanie likwidacji. Pracodawca może Cię przesunąć na inne stanowisko, ale nie ma takiego obowiązku.

Tags: , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Likwidacja abonamentu RTV?

oglądanie telewizji

Każdy posiadacz odbiornika radiowo-telewizyjnego powinien płacić abonament.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi prace nad nowymi założeniami do ustawy o finansowaniu mediów publicznych. Z przecieków wiadomo, że przepisy powinny wejść w życie 1 stycznia 2015 r. i wedle niego abonament TV będą płacić wszystkie gospodarstwa domowe. Nie jest wiadomo, ile będzie wynosić miesięczna opłata za używanie telewizora i radia. Mówiono o 20 zł, potem nawet o 10 zł. Tak naprawdę od ministerstwa a potem od posłów będzie zależało ile programów telewizyjnych (ogólnopolskich i lokalnych) będziemy finansować płacąc abonament.

Dowiedz się więcej: kancelaria adwokacka warszawa

Od nich również będzie zależało, kto będzie zwolniony z wnoszenia opłat (dzisiaj min. osoby starsze, bezrobotni, osoby głuche). Na dzień dzisiejszy z 14,5 mln gospodarstw domowych zwolnionych z opłat jest ok. 3 mln z nich. Dotychczasowe przepisy dotyczące zwolnień w opłacaniu abonamentu są trochę zagmatwane i dają pole do nadużyć. Dlatego nowy (tworzony właśnie system) trzeba uszczelnić.  Często rodziny z wysokimi dochodami rejestrują odbiornik na babcię czy dziadka i korzystają ze zwolnienia.

Inna kwestia to abolicja abonamentowa. Większość optuje za jej wprowadzeniem, pod warunkiem że abonament rtv zostanie zastąpiony opłatą audiowizualną. Łącznie z opłatami zalega prawie 3 mln gospodarstw i szacuje się, że kwota zaległości przekroczyła już 2,2 mld zł.  Dyskusyjny pozostaje fakt, czy abolicja będzie sprawiedliwa w stosunku do tych, którzy regularnie, przez długie lata taka opłatę wnosili.

Tags: , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Sprzedaż samochodu firmowego w 2014

samochód firmowy

W 2014 roku właścieli samochodów firmowych czekają niekorzystne zmiany.

2014 r. przyniesie wiele zmian w prawie. Również tym podatkowym. Od 1 stycznia wchodzi min. nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadza min. niekorzystną zmianę dla firm, które nabyły samochody osobowe (będące środkami trwałymi) na tzw. umowę cywilno-prawną (czyli nie korzystały z odliczenia podatku VAT przy tym zakupie). Sprzedając taki samochód jeszcze w tym roku firma może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 Ustawy o VAT i sprzedać auto z zwolnioną stawką VAT.

Dowiedz się więcej: prawnik warszawa

Nowelizacja ustawy wprowadza od nowego roku niekorzystną zmianę w tym względzie. Zwolnienie to przestaje obowiązywać i podatnik chcąc sprzedać taki samochód musi zastosować podstawową stawkę VAT czyli 23% i pomimo tego, że przy zakupie nie odliczył vatu od tego samochodu teraz będzie musiał oddać państwu prawie 18,7% jego wartości. Dla przykładu sprzedając samochód o wartości 15.000 zł trzeba będzie oddać do budżetu prawie 2805 zł tylko i wyłącznie przez zmianę przepisów na niekorzystne. Sprzedając to same auto jeszcze w tym roku podatku VAT nie trzeba będzie płacić. Dodatkowo kwota sprzedaży (pomniejszona o nienaliczoną amortyzację) stanowi dochód firmy, więc tak naprawdę obciążenie podatkowe na rzecz budżetu będzie dużo większe.

Jedyną przesłanką, by skorzystać ze stawki zwolnionej przy takiej sprzedaży jest wykonywanie działalności opodatkowanej właśnie stawką VAT zwolnioną. Jednak mało która działalność może tak naprawdę korzystać z tej preferencyjnej stawki, a większość firm prowadzi działalność opodatkowaną stawką 8 czy 23%.

Tags: , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Zmiany w odliczaniu VAT od materiałów budowlanych

odliczenie VAT za materiały budowlane

Czas na zakup materiałów do odliczenia jest krótki

Koniec każdego roku przynosi wiele informacji o zmianach na następny rok (najczęściej dotyczące podatków, opłat czy innych odliczeń). Podobnie jest z obowiązującym od maja 2004 r. (od kiedy Polska weszła do Unii) zwrotem VAT od materiałów budowlanych. Informacje o planowanych zmianach pojawiały się już w ciągu roku, jednak mówiono o tym, że będzie on ostatnim, kiedy będzie można złożyć pierwszy wniosek, a potem na zasadzie tzw. „praw nabytych” korzystać z możliwości odliczeń przez następne 5 lat. Niestety, rzeczywistość okazała się dużo gorsza, niż zapowiadano. Rok 2013 jest tak naprawdę ostatnim, kiedy można dokonywać inwestycji (remont czy budowa domu), aby wydatki z tym związane odliczyć.

Dowiedz się więcej: prawnik nieruchomości warszawa

Wprawdzie będzie to można zrobić faktycznie przez 5 następnych lat, ale niestety wydatki trzeba ponieść do 31 grudnia 2013 r. Zmiany te znalazły się w ustawie dotyczącej wspierania młodych osób w nabyciu swojego pierwszego mieszkania czy budowie domu. Tak naprawdę Mieszkanie dla Młodych zabiera możliwość dalszego odliczania VAT od materiałów budowlanych wszystkim pozostałym osobom. Wielka szkoda, że tracimy taką możliwość, tym bardziej, że ceny artykułów budowlanych są naprawdę niemałe.

Uważam jednak, że dużo gorsze jest to, że informacja o tak ważnej zmianie pojawia się dopiero w listopadzie, gdzie tak naprawdę nie ma wiele czasu (a pewnie niektórzy nie będą mieli środków) na zainwestowanie w materiały niezbędne do budowy czy remontu. Niejeden podatnik poczuje się tak naprawdę oszukany (zresztą nie po raz pierwszy) przez państwo i nie ma się czemu dziwić.

Tags: , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Mieszkanie dla Młodych

mieszkanie dla młodych

Program Mieszkanie dla Młodych rusza od 1 stycznia 2014.

Prezydent podpisał ustawę Mieszkanie dla Młodych, która zakłada pomoc państwa w zakupie na rynku pierwotnym mieszkania lub domu. Ustawa na celu pomoc dla osób do 35 roku życia. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się osoby, które kupią mieszkanie od dewelopera lub samodzielnie wybudują dom jednorodzinny. Państwo ma dofinansować wkład własny w inwestycję oraz spłacić część kredytu. Zgodnie z przyjętymi przepisami rodzina bezdzietna i tzw. singiel dostaną od państwa 10% wartości mieszkania.

Dowiedz się więcej: prawnik nieruchomości warszawa

Gdy rodzina lub osoba samotna ma potomstwo dofinansowanie wyniesie 15%. Gdy w ciągu 5 lat od momentu zakupu lokalu rodzina powiększy się o kolejne dziecko dofinansowanie również wzrośnie o następne 5%. Dopłata ma dotyczyć 50 mkw mieszkania lub domu o powierzchni do 75 lub 100 m kw. W przypadku budowy domu pomoc państwa będzie tak naprawdę kontynuacją tzw. zwrotu VAT za materiały budowlane. Ten rok jest ostatnim w którym wniosek o taki zwrot może złożyć każdy, kto poniósł wydatki i nie ma żadnych ograniczeń wiekowych czy metrażowych. Od nowego roku pozostanie tylko ulga dla osób młodych w ramach nowego programu.

Program ma trwać do 2018 r, z możliwością przedłużenia. Ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2014 r. Osobom inwestującym w chwili obecnej (budującym czy remontującym)  pozostały 2 miesiące, by złożyć pierwszy wniosek o zwrot vatu od materiałów budowlanych, by przez następne 5 lat korzystać z możliwości odliczeń na zasadzie praw nabytych.

Tags: , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Wypłata wynagrodzenia

wynagrodzenie

Pracownikowi za pracę należy się wynagrodzenie.

Wynagrodzenie za pracę wypłaca się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym terminie. Wynagrodzenie wypłaca się z dołu, niezwłocznie po naliczeniu jego pełnej wysokości, jednak nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca. Kwestie te powinny zostać określone dokładnie w regulaminie wynagradzania, który powinien obowiązywać w każdym zakładzie pracy zatrudniającym ponad 20 pracowników. Jeśli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia przypada na dzień wolny od pracy, wtedy wypłaty należy dokonać w roboczy dzień poprzedzający.

Dowiedz się więcej: prawo pracy

W większości przypadków pracodawcy przekazują wynagrodzenie na konto bankowe pracownika (na jego pisemny wniosek) i w związku z tym za datę wypłaty uznaje się moment wpłynięcia środków na konto bankowe pracownika, a nie moment wykonania przelewów przez pracodawcę. Na wniosek pracownika pracodawca powinien udostępnić dokumentację, na podstawie której dokonał miesięcznego naliczenia wynagrodzenia.

Zgodnie z kodeksem pracy pracownik nie może się zrzec prawa do wynagrodzenia za pracę, ani przenieść tego prawa na kogo innego.  W razie nie wypłacenia przez pracodawcę na czas należnego wynagrodzenia pracownik może wezwać go do przekazania niezwłocznie należnej kwoty, a w razie zwłoki zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy, która w wyniku postępowania kontrolnego może zobowiązać pracodawcę do niezwłocznego wypłacenia zaległych wynagrodzeń wraz z odsetkami za zwłokę. Swoich praw można dochodzić również przed sądem pracy.

Tags: , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Świadczenia w razie choroby pracownika

chore dziecko

Gdy choruje nam dziecko, to możemy wziąć urlop w pracy.

Szczególnie w sezonie jesienno-zimowym i na wiosnę, gdy choroby atakują ludzi wzrasta absencja chorobowa w firmach. W razie nieobecności spowodowanej chorobą przysługują pracownikowi różne świadczenia, finansowane ze środków pracodawcy lub z budżetu państwa. Gdy pracownik jest chory i przedstawi pracodawcy stosowne zaświadczenie o swojej niezdolności do pracy przysługuje mu przez pierwsze 33 dni w roku wynagrodzenie chorobowe, natomiast od 34 dnia niezdolności zasiłek chorobowy.

Dowiedz się więcej: prawnik warszawa

W przypadku osób starszych, tzn., które ukończyły 50 lat, pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie chorobowe tylko za 14 dni niezdolności do pracy, od 15 dni choroby pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy finansowany przez budżet państwa ( z funduszu ubezpieczeń społecznych). Gdy pracownik ulega wypadkowi przy wykonywaniu pracy przysługuje mu od pierwszego dnia niezdolności do pracy zasiłek chorobowy finansowany z ubezpieczenia wypadkowego. O ile zasiłek chorobowy wypłacany jest w wysokości 80% średniego wynagrodzenia z poprzednich 12 m-cy (z wyłączeniem choroby przysługującej na czas ciąży),  o tyle zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego płatny jest w wysokości 100% średniej z 12 poprzedzających miesięcy.

Pracownik może również być niezdolny do wykonywania pracy, ze względu na konieczność opieki na chorym członkiem rodziny. W przypadku dzieci własnych niezdolność może trwać 60 dni w ciągu roku, przy pozostałych członkach rodziny 14 dni. Zasiłek opiekuńczy wypłacany za ten czas przez budżet państwa wynosi 80% średniego wynagrodzenia z 12 poprzedzających okres niezdolności do pracy miesięcy.

Tags: , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS